Chess And Games Shop Muba - buy high quality chess sets, pieces, clocks, books, software etc
   Mobile device website mode    
  
  
Search for products  
chessgamesshop.com      
Shop By Category
  
Special Offer

 About Us
Serial numbers

 HOME  | Mind, games CHESS    |   MIND GAMESMind and IQ games - wooden, skill games   |    PUZZLES    |    GO    


Škola šaha 3

Price: €9.00

Price without VAT for non EU residents : €7.38


Views Rank Weight
12242   0.50 kg


Players No. Difficulty Age
181 Chess and mind games 3+ yearsAuthor Slobodan Mirkovic
Release date 2008
Language Serbian
Pages 181
Dimensions 23,9x16,9 cm
Cover Soft
Sadržaj »Škole šaha 3« čine predavanja koja su nastala kao rezultat rada sa najuspešnijim učenicima. Knjiga se sastoji iz tri dela:

1. Topovske završnice,
2. Čudesni svet komibnaicija i,
3. Streteški motivi I i II

Topovske završnice podeljene su na više elemenata, s ciljem da se olakša izučavanje ovog važnog segmenta šahovskog stvaralaštva. Potenciraju se planovi igre i forulišu se principi i zakonitosti.

Drugi deo knjige se odnosi na novu teoriju kombinacija, čiju osnovu čini Botvinikova definicja kombinacije.

Treći deo knjige sastoji se iz dve celine. U prvoj obrađena su tri strateška motiva a suština se sastoji u novom načinu analize partija i izvlačenju ključnog momenta i njegovom detaljnom objašnjavanju . Posebno mesto u ovom delu knjige pripada Nimcovićevoj kultnoj poziciji iz 1925. godine na temu blokade. U drugoj celini plasirana je nova ideja koja se odnosi na klasifikaciju središnjica. Središnjice su sestematizovane prema figurama na tabli. Šire posmatrano po ovoj ideji može se izvršti sistematizacija svih pozicija u šahu, a to znači da je moguče lakše i brže definisanje zakonitosti igre. To omogućava formiranje novog sistema priprema vrhunskih igrača.
?>
Your cart is empty
Special Offer
Roman Chess Pieces gold | black weighted
Special Offer : €16.90
New Offer
Wood chess board Mainz <br> 55 mm - 2,17 inch
Wood chess board Mainz
55 mm - 2,17 inch

Price: €37.20
Random Offer
Škorec 3D sestavljanka karton
Sterling 3D cardboard puzzle
Price: €9.90
PayPal Secure Shop Chess and Games Online Shop Muba

© 2005 - 2020
Email : chessgamesshop@gmail.com

This page is safe and secured, AA+ 2018 Credit Worthiness 2018 This page is safe and secured, AA+ 2017 Credit Worthiness 2018